Jump to content
PirateClub.hu

E.Draven

Veterán
 • Content Count

  834
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by E.Draven

 1. E.Draven

  Kedvenc Vers, Idézet

  Ide írhatjuk a címben említett kedvenc verseket, idézeteket, költőket, írókat,saját műveket, stb. akkor kezdem én : Sok kedvenc versem van, több kedvelt író is pl.: Edgar Allan Poe: A HOLLÓ (Tóth Árpád fordításában) Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón, S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár, Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant, Künn az ajtón, mintha roppant halkan roppanna a zár. "Vendég lesz az", így tünődtem, "azért roppan künn a zár, Az lesz, más ki lenne már?" Óh, az emlék hogy sziven ver: padlómon a vak december Éjén fantóm-rejtelemmel hunyt el minden szénsugár, És én vártam: hátha virrad s a sok vén betűvel írt lap Bánatomra hátha írt ad, szép Lenórám halva bár, Fény leánya, angyal-néven szép Lenórám halva bár, S földi néven senki már. S úgy tetszett: a függöny leng és bíborán bús selymü zengés Fájó, vájó, sohse sejtett torz iszonyt suhogva jár, - Rémült szívem izgatottan lüktetett s én csititottam: "Látogató lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Késő vendég lesz az ottan, azért roppan künn a zár, Az lesz, más ki lenne már?" Visszatérve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze, S "Uram", kezdtem, "avagy Úrnőm, megbocsájtja, ugyebár? Ámde tény, hogy már ledobbant álmos főm és Ön meg roppant Halkan zörgött, alig koppant: alig roppant rá a zár, Nem is hittem a fülemnek." - S ajtót tártam, nyílt a zár: Éj volt künn, más semmi már. S mély homályba elmeredten, szívvel, mely csodákra retten, Látást vártam, milyet gyáva földi álom sohse tár; Ám a csend, a nagy, kegyetlen csend csak állott megszegetlen, Nem búgott más, csak egyetlen szó: "Lenóra!" - halk, sovár Hangon én búgtam: "Lenóra!" s visszhang kelt rá, halk, sovár, Ez hangzott s más semmi már. S hogy szobámba visszatértem s még tüzelt javába vérem, Hirtelen, már hangosabban, újra zörrent holmi zár, S szóltam: "Persze, biztosan csak megzörrent a rácsos ablak, No te zaj, most rajtakaplak, híres titkod most lejár, Csitt, szivem, még csak egy percig, most a nagy titok lejár. Szél lesz az, más semmi már!" Azzal ablakom kitártam s íme garral, hetyke-bátran Roppant Holló léptetett be, mesebeli vén madár, S rám nem is biccentve orrot, meg sem állt és fennen hordott Csőrrel ladyt s büszke lordot mímelt s mint kit helye vár, Ajtóm felett, Pallasz szobrán megült, mint kit helye vár - Ült, nem is moccanva már. S ahogy guggolt zordon ében méltóságu tollmezében, Gyászos kedvem mosolygóra váltotta a vén madár - S szóltam: "Bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste, Zord holló vagy, ős nemes te, éji part küld, vad határ, Mondd, mily néven tisztel ott lenn a plútói mély, vad ár?" S szólt a Holló: "Soha már." Ámultam, hogy ferde csőrén ilyen tártan, ilyen pőrén Kél a hang, okos, komoly szó alig volt a szava bár, Ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó, Kit, hogy felnézett, az ajtó vállán így várt egy madár, Ajtajának szobra vállán egy ilyen szörny vagy madár, Kinek neve: "Soha már." S fenn a csöndes szobron ülve az a Holló egyedül e Szót tagolta, mintha lelke ebbe volna öntve már; Nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta, S én szólék, alig sohajtva: "Majd csak elmegy, messzi száll, Mint remények, mint barátok, holnap ez is messzi száll", S szólt a Holló: "Soha már!" Megriadtam: csendziláló replikája mily találó - "Úgy lesz", szóltam, "ennyit tud csak s kész a szó- és igetár; Gazdájának, holmi hajszolt, bús flótásnak búra ajzott Ajkán leste el a jajszót, mást nem is hallhatva már, Csak remények gyászdalát, csak terhes jajt hallhatva már, Ezt, hogy: "Soha - soha már!" S gyászos kedvem újra szépen felmosolygott s párnás székem Szemközt húztam, ott, ahol várt ajtó, szobor és madár; És a lágy bársonyra dőlten tarka eszmét sorra szőttem, Elmerengtem, eltünődtem: mily borongó nyitra jár, Átkos, ős, vad, furcsa Hollóm titka mily bús nyitra jár. Mért károgja: "Soha már"? Ekként ültem, szőve-fejtve bús eszméket s szót se ejtve, Míg a madár szeme izzott, szívemig tüzelve már; S fejtve titkot, szőve vágyat, fejem halkan hátrabágyadt, Bársonyon keresve ágyat, mit lámpám fénykörbe zár, S melynek bíborát, a lágyat, mit lámpám fénykörbe zár Ő nem nyomja - soha már! Ekkor, úgy rémlett, a légnek sűrűjén látatlan égnek Füstölők s a szőnyeg bolyhán angyaltánc kél s muzsikál; "Bús szív", búgtam, "ím a Szent Ég szállt le hozzád, égi vendég Hoz vigaszt és önt nepenthét s felejtést ád e pohár, Idd, óh idd a hűs nepenthét, jó felejtés enyhe vár!" S szólt a Holló: "Soha már!" "Látnok!", nyögtem, "szörnyü látnok! ördög légy, madár vagy átok! Sátán küldött, vagy vihar vert most e puszta partra bár, Tépetten is büszke lázban, bús varázstól leigáztan, Itt e rémek-járta házban mondd meg, lelkem szódra vár - Van... van balzsam Gíleádban?... Mondd meg - lelkem esdve vár..." S szólt a Holló: "Soha már!" "Látnok!", búgtam, "szörnyű látnok! ördög légy, madár vagy átok! Hogyha istent úgy félsz, mint én s van hited, mely égre száll, Mondd meg e gyászterhes órán: messze mennyben vár-e jó rám, Angyal-néven szép Lenórám, kit nem szennyez földi sár, Átölel még szép Lenórám, aki csupa fénysugár?" S szólt a Holló: "Soha már!" "Ez legyen hát búcsúd!", dörgött ajkam, "menj, madár, vagy ördög, Menj, ahol vár vad vihar rád és plútói mély határ! Itt egy pelyhed se maradjon, csöpp setét nyomot se hagyjon, Torz lelked már nyugtot adjon! hagyd el szobrom, rút madár! Tépd ki csőröd a szivemből! hagyd el ajtóm, csúf madár!" S szólt a Holló: "Soha már!" S szárnyán többé toll se lendül, és csak fent ül, egyre fent ül, Ajtóm sápadt Pallaszáról el nem űzi tél, se nyár! Szörnyü szemmel ül a Holló, alvó démonhoz hasonló Míg a lámpa sávja omló fényén roppant árnya száll, S lelkem itt e lomha árnyból, mely padlóm elöntve száll, Fel nem röppen - soha már! abszolut kedvenc Poe-tól: LENORE Jaj, oda szegény, az aranyedény! a szellem a porba kiloccsan... Kongj, gyász-zeném! egy drága lény forog alvilági habokban. Ej, Guy de Vere, te se könnyezel? most ülj tombolva tort! Nézd, kit fed el rút gyászlepel? A kedvesedet, Lenore-t! Őt őrzi ma gyertyaláng, ima, komor ének érte zokog - Ó mondd, ki lehet fenségesebb, mint egy ily ifju halott? Kit nász helyett vár gyászmenet, az kétszeresen halott! "Szemforgatók! Imádtatok aranyat s nem arany szivet! S hogy ágynak esett, esedeztetek: Isten könnyítse meg... Siratja ma himnusz s rekviem? Pokolba ez áhitatot! Hol kígyó nyelv és kapzsi szem sziszegett s áhitozott; Ti üldöztétek el őt! odalenn, íme, vádol az ifju halott!" Peccavimus;[186] de ne lázadozz; nyugtassa el ajkad ima; Békét így Isten hátha hoz holt Lelkünk kínjaira. A drága Lenore más létbe forr - a remény ott nem tünemény; S te gyászolod menyasszonyod vad kínok földi terén, Ím, ravatalán egy szőke leány kiterített holtteteme! Fény éled tán haja színaranyán, de halál-kék hideg a szeme - Csupa élet, lám, de csak ott a haján - a szemén a halál hidege! "Hess, károgók! A szivem nyugodt, gyászdal nem kell ide; Szállj, angyalom! Leng himnuszom: kendőm ma e drága ige! Ne kongj, harang! rút földi hang lelkét ne érje már; A tiszta egekbe tovább ne kövesse e bűnös föld, e sár. Itt űzte gonosz; barátaihoz menekült fel a fényteli égbe - Megtörte kín e Pokol körein - így tért meg a mennyek ölébe - Hol színaranyod, szent Trón, ragyog: az égi Király közelébe." Tandori Dezső fordítása Több kedvenc íróm is van (Pilinszky korai versei, klasszikus magyar írók), de róluk majd akkor, ha igény van a fórumra
 2. E.Draven

  Hogy ejted ki?

  Üdv a címben feltett kérdés foglalkoztat, én VISZTA-nak mondom, de több tanult barátom is VISTA néven emlegeti... hogy is van ez?
 3. E.Draven

  Mézgomba

  ...és ehető fajról van szó :-) de nyersen nem ajánlják, csak főzés-sütés után
 4. E.Draven

  Hány évvel vagy idősebb mint barátnőd?

  1 év 2 hónap... teljesen ideális
 5. E.Draven

  Saját versek és prózai művek

  Köszönöm, bár ne lett volna ami megihlette és hogy ne legyen teljesen off a hozzászólásom: A fényes angyalok tehetetlenek A sötét Föld felett Csak vastag falú bunkerek Óvhatják az életet Látod lábaid előtt a porban Az összetört glóriát Örvendezett a pokol S kifordult magából a világ
 6. E.Draven

  Saját versek és prózai művek

  Eltörött a szerelem, odalett a drága kincs Kacagok csak keservvel mint kinek már könnyes sincs Érted éltem, megérte ennyi évet várni rád Szebb voltál mint a réten a leggyönyörűbb vadvirág Angyalként az egekből csak azért szálltál le elém Hogy láthassam, mi az mi nem lehet soha enyém Négy fal között a sötétben, már régen nem gondolkozom Kényszerzubbonyban vergődve, csak az ajtót rugdosom Zihálva, reszketve a földön, vér csorog a homlokon Az idő áll, de én közben az éveket számolom Számolom a perceket, míg elérem az utolsót Lelkem halott, de a kezem faragja a koporsót Ráncos fáradt arcomon vér csorog a könny helyett Hátba szúrt a szerelem, ásót vonszol s eltemet Fehér sapkás hegyek felett messze már a léghajók Boldogabb bolygókra mennek, de én mégis maradok A megmaradt hamvak közt sorra veszem éltemet Hátha benned megtalálom vadvirágos rétemet...
 7. E.Draven

  Szerelmes vagy jelen pillanatban?

  Félek hogy még igen, pedig véget ért.
 8. E.Draven

  Kedvenc Vers, Idézet

  "Most elmondom, mid vagyok, mid nem neked. Vártál ha magadról szép éneket, dícsérő éneked én nem leszek, mi más is lehetnék: csak csönd neked. " Cseh Tamás Aki esetleg nem ismeri hallgassa meg. Nagyon szép. [Hidden Content]
 9. E.Draven

  a tökéletes barátnő

  A tökéletes barátnő Példamondatok azoknak, akik tökéletes barátnővé akarnak válni: "Persze, sétáljunk vissza, magam is szívesen körbejárnám még néhányszor azt a gyönyörű Porschét!" "Most menj lángosért! Ott áll a büfé előtt az a tangás lány, akit a parton mutattam neked. Most megnézheted közelebbről." "Itt van egy-két pornólap, lapozgasd ezeket, amíg gyorsan elemet cserélek a videó távirányítójában!" "Úgy szeretem nézni az arcodon azt a feszült figyelmet, amint a számítógépeden játszol." "Mindenképp tudd meg kérlek, hogy mit rakott még édesanyád a borsos tokányba, amitől olyan finom lett, mert legközelebb nem akarom ezzel az anyámtól eltanult amatőr kotyvasztással terhelni a gyomrodat." "Inkább turkálok valamit a sarki bálásnál, mert utánaszámoltam: ennek a szoknyának az árából pont két rekesz sört lehet venni." "Nagyon rendes tőled az a törődés, ahogy olykor az egész éjszakát rászánod arra, hogy a Vén Diófában szegény Jenő lelkét ápold, hisz amióta otthagyta a neje, valóban senkije sincsen, akitől egy jó szóra számíthatna. Ha úgy látod, hogy rosszul esik neki, hogy te már hajnali háromkor hazajössz, inkább maradj még vele, ne maradjon tüske szerencsétlenben!" "Teszed le rögtön azt a porszívót? Romba döntöd az illúzióimat. Ilyet csak homokosok tesznek, ráadásul megmelegszik a söröd, amit most töltöttem ki...." "Kérlek, meséld el újra, hogy fogtad el tegnap a Lajos betlijét azzal a zseniális trükkel!" "Már megint színjózan vagy, hányszor mondjam még, hogy sokkal aranyosabb vagy egy kis szalonspiccel? Sipirc a kocsmába, és 4 féldeci előtt haza ne gyere nekem, mert nem foglak beengedni." "Légy szíves hangosítsd fel a tevét, hogy a konyhában is halljam a meccset!" "Már megint frissen borotválkozva bújsz hozzam? Hányszor mondjam még, hogy nincs férfiasabb a két napos borostánál!" "Frappáns ötlet volt drágám, hogy a koszos zoknidat az asztalon tárolod. Így mindig szem előtt van, és biztosan nem felejtem el kimosni." "Milyen kedves Tőled, hogy felhajtva hagyod a WC ülőket, így megspórolsz nekem egy mozdulatot, amikor ki akarom sikálni." "Édesem, ma este is áthívód a haverod hugát beszélgetni, mialaat főzök?" "Milyen figyelmes Tőled, hogy nem emlékeztetsz állandóan a koromra! Bezzeg a bunkó kollégáim egy rakás virágot adtak szülinapomra. Alig bírtam hazacipelni. Nincs is ennyi vázánk. Még jó, hogy minden este legurítasz egy pár sört, így az üres üvegeket vázának használhatom."
 10. E.Draven

  A világ LEGPOCSÉKABB és LEGSZÁNALMASABB viccei

  -Milyen a klónozott szellem? -Kísértetiesen hasonlít. - Miért nem verekszik Pistike és Sanyika? - ??? - Mert nem ismerik egymást!
 11. E.Draven

  A világ LEGPOCSÉKABB és LEGSZÁNALMASABB viccei

  Mit mond az alkoholista arra a kocsmárosra, amelyiknek nagyon rossz a pálinkája? Ennek a felese tréfa!!! Amikor az Alföldön járok, mindig nagy érdeklődéssel nézek körül - ugyanis pusztán kiváncsi vagyok. Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron. Megállítja a rendőr, és így szól: -Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor tolni kell ! Mire az öreg: - Már kipróbáltam, akkor se ég! Van két vemhes macska. Az egyiket Lájzának hívják, a másikat Lujzának. Lujza egy takarón elli, de vajon Lájzá min elli?!? Mije van a birsalma fának? Birságai. A kis neutron elmegy a benzinkúthoz. Megszólítja a kutast: - Tele kérném! Mire a benzinkutas: - Sajnálom, neutronoknak nincs töltés. Az orvos a vizsgálat után sok furcsa latin szót diktál az asszisztensnek. A beteg ijedten kérdezi: - Tessék mondani, doktor úr, ez valami ritka betegség? - Dehogy! Ezzel vannak tele a temetők! - Miért biztos, hogy megbízhatóbb a Linux mint a Windows? - ??? - Mert befagyott ablakot már mindannyian láttunk, de megfagyott pingvint? Egy asszony elkeseredve forgolódik a tükör előtt. Azt mondja a férjének: - Olyan csúnya, öreg és kövér vagyok. Igazán rám férne, hogy mondj nekem valami dicséretet! - Nos, drágám, a látásod még mindig nagyon jó. Egy rab dúdolgat a cellájában. Az őr rászól: - Mit képzel, egy börtönben énekel? - Dobjon ki ha nem tetszik!
 12. E.Draven

  Ki a legjobb magyar rapper?

  Nem a szívem csücske ez a műfaj, csak FankaDeli-t és Subb Bass-t tudom meghallgatni. Szóval nekem ők
 13. E.Draven

  Hogy vagytok?

  Boldog vagyok, lehetne ilyen minden nap:)
 14. E.Draven

  A világ LEGPOCSÉKABB és LEGSZÁNALMASABB viccei

  - Vazze, nem értem a nöket. Tegnap is vettem neki virágot, mert gondoltam hátha örül neki. Erre néz rám bután. Aztán kapcsol, elkezd sírni, hogy biztos megcsaltam, és elmondott minden állatnak. Egy órán keresztül kellett nyugtatni. Soha többet nem veszek nőnek virágot. - De hát nem csaltad meg? - De, de most nem ez a lényeg...
 15. E.Draven

  Szabad szemmel látható üstökös jön

  Kár hogy csak most olvastam ezt a hírt.
 16. E.Draven

  Hogy vagytok?

  Hogy vagyok? Aktuális érzelmek?? Épp feldobottan
 17. E.Draven

  Hogy ejted ki?

  Én kérek elnézést de tényleg kíváncsi voltam, hogy én vagyok fura a "visztá"-val vagy az informatikus haverom a "vistá"val.
 18. E.Draven

  A világ LEGPOCSÉKABB és LEGSZÁNALMASABB viccei

  saját vicc: -Hogy nevezik a csupasz vizijárműről készített festényt? -Kompakt Remélem fájt XD
 19. E.Draven

  A világ LEGPOCSÉKABB és LEGSZÁNALMASABB viccei

  Bemegy a kocsmába egy ember a kutyájával. - Bekapcsolhatnám a televíziót? Az enyém ugyanis elromlott, a kutyám meg nagy Fradi szurkoló és sosem hagy ki egy meccset sem. A csapos beleegyezik, bekapcsolják a készüléket, a kutya leül. Támad a csapat, rúgnak egy nagy kapufát. A kutya felugrik a bárpultra, kétlábra áll és elkezd táncolni. A csapos álla leesik: - Úristen, ez ám az öröm. Mit szokott csinálni, ha a csapat rúg egy gólt? - Azt nem tudom, még csak három éve van nálam a kutyus.
 20. E.Draven

  A világ LEGPOCSÉKABB és LEGSZÁNALMASABB viccei

  -Mi az? Füvező srác, száján ragtapasszal? -??? -Tépőzár.
 21. E.Draven

  Részletek a bírósági jegyzőkönyvből

  itt 1-2 vel több van már: Az alábbiak szószerinti idézetek bírósági jegyzőkönyvekből. Kérdés: Maga szexuálisan aktiv? Válasz: Nem, én csak ott fekszem. K: Mikor van a születésnapja? V: Július tizenöt. K: Melyik évben? V: Minden évben. K: Ez a myasthenia gravis befolyásolja a memóriáját? V: Igen. K: És milyen módon befolyásolja a memóriáját? V: Nem emlékszem. K: Szóval elfelejtette. Mégis, tudna egy példát mondani valamiről, amit elfelejtett? K: Hány éves a fia, aki magával lakik? V: Harmincöt vagy harmincnyolc, nem tudom pontosan. K: Hány éve lakik magával? V: Negyvenöt. K: Maga a helyszínen volt, amikor ezt a képet csinálták magáról? K: Szóval a teherbe esése napja Augusztus 8? V: Igen. K: És maga mit csinált ez alatt? K: Szóval van három gyermeke, igaz? V: Igaz K: Hány fiú? V: Egy sem. K: Hány lány? K: Hogy végződött az első házassága? V: Halállal. K: Kinek a halálával? K: Tudna egy személyleírást adni az alanyról? V: Közepes magasságú, szakállas. K: Nő vagy férfi? K: Tehát azt mondja hogy a lépcső lefelé vezetett a pincébe? V: Igen. K: Lehetséges hogy ugyanez a lépcső felfelé is vezetett? K: Doktor úr, hány boncolást végzett hullákon? V: Minden boncolást hullákon végzek. K: Kérem, hogy minden válasza legyen orális, rendben? Milyen iskolába járt? V: Orális. K: Emlékszik hogy mikor vizsgálta meg a holttestet? V: A boncolás kb. Este 8:30-kor kezdődött. K: És Kovács úr halott volt ebben az időpontban? V: Nem, ott ült az asztalon és csodálkozott hogy miért boncolom. K: Doktor úr, mielőtt elkezdte a boncolást, ellenőrizte az egyén pulzusát? V: Nem. K: Ellenőrizte a vérnyomását? V: Nem. K: Ellenőrizte a légzését? V: Nem. K: Tehát lehetséges hogy az egyén életben volt amikor elkezdte a boncolást? V: Nem. K: Miért olyan biztos ebben, doktor úr? V: Mert az egyén agya az asztalomon volt egy üvegtartályban. K: Mindennek ellenére, mégis lehetséges az, hogy az egyén életben volt? V: Igen, lehetséges hogy az egyén életben volt és ügyvédként praktizált valahol.
 22. E.Draven

  A világ LEGPOCSÉKABB és LEGSZÁNALMASABB viccei

  A szőke nő előszezonban megy tengerpartra nyaralni. Az idegenvezető figyelmezteti a turistákat: - Kérem vigyázzanak, az évnek ebben a szakában még elég hideg a víz. - Hány fokos? - kérdi a szöszi. - Tizenkilenc. - Plusz, vagy mínusz? - Isten miért a szőke nőt teremtette meg legelőszőr? - Mert ezt volt a legegyszerűbb! Főnök a titkárnőjének: - Gizike ! Miért javította ki az "e" betüt "a" betűre? - Miért ? Mi értelme van annak, hogy "feszmérő"? Szőke a lottózóban: - Ez milyen játék ? - El kell találni 5 számot... - És milyen messziről ? Szőke nő a kollegájának: - Laci, hogy kell kinyitni a pénztárgépet? - Nyomd meg a C-t! - Lacccccci, hogy kell kinyitni?
 23. E.Draven

  Műremekek 3d-ben

  és már nem is él
 24. E.Draven

  Miért ne engedd hogy a barátnőd játszon a 360-on...

  Nem találtam viccesnek az egészet, szerintem szánalmas h ennyire el tud szállni valaki, a srác meg csak nevetgél hülyén rajta, aztán megkapja.
×