Jump to content
PirateClub.hu

nagyfoki

Felhasználó
 • Content Count

  7
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

15 Semleges

About nagyfoki

 • Rank
  Pelenkás

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. A linkek javítva lettek .........................
 2. nagyfoki

  Minervasyte

  Én is sajnálom, nagyon sok éve használtam. Ez volt az egyetlen fórum ahová töltöttem is fel. Sajnos minél tovább nem működik annál nehezebb lesz az esetleges ujraindulás. Én is még néha megpróbálom betölteni, de ahogy múlik az idő, feledésbe merül.
 3. nagyfoki

  Minervasyte

  Lehetne küldeni az aktív tagoknak egy e-mailt, hátha gyorsabban összegyülne
 4. nagyfoki

  Minervasyte

  Szuper, már alig várom. Nem rosz a pirate sem , de úgy megszoktam a minervát, hogy hiányzik. Igaz útóbbi időben sok rajta a "mozis" film, ezeknek lehetne egy külön topic
 5. Színes,magyarul beszélő razjzfilm Rendező: Yung Wo Young, Hunc Sanc Man Kép: DVD-Rip Hang: Magyar (2.0) műfaj: rajzfilmsorozat év: 2003 Az Ótestamentum a kezdetek kezdete, az Újszövetség a folytatása, mely a történetet továbbszőtte… Ez a keresztény rajzfilmsorozat 12 DVD-n mutatja be a bibliai ószövetségi történeteket. A megjelentetett, 12 részes, Újszövetség című rajzfilmsorozat epizódjaival együtt a gyermekek megismerhetik Jézus életét és a Biblia legfontosabb eseményeit. Informations by PirateClub MediaInfo v1.3 Videó információk: Méret: 307,98 MB Hossz: 0:25:37 Típus: Matroska (AVC - Advanced Video Codec) Felbontás: 720 x 552 pixel Bitráta: 1 680 Kbps Képkockák száma/mp: 25.000 Oldalarány: 4/3 Audió információk: Audiósávok száma: 1 Audiosáv #1 adatai: Audiósáv típusa: AC3 (AC3) Csatornák száma: 2 Bitráta: 192 Kbps CBR Mintavételezési frekvencia: 48.0 KHz[/b] Ószövetség 1 1. Legyen világosság Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A hatodik napon végül Isten így szólt: „Teremtsünk embert saját képmásunkra.” Az első ember Ádám, az első asszony pedig Éva lett. Kis idő múltán pedig előbújt a kígyó, hogy megkísértse őket... 2. Orcád verítékével Isten vétkük miatt kiűzte Ádámot és Évát a Földi Paradicsomból. Ezután életük minden napján dolgozniuk kellett, és sokféle emberi szenvedésen kellett keresztülmenniük. Bizonyos idő elteltével pedig megszületett két fiuk, Káin és Ábel, az első testvérpár. 3. Káin és Ábel Káin, az elsőszülött fivér gyűlölte öccsét, Ábelt, mert míg ő szívében gonosz volt, addig Ábel igaz lelkű és Isten előtt kedves ifjú volt. Káin így hát elhatározta, hogy megöli testvérét... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] a hibás hármas rész kijavítva ! Ószövetség 2 4.Noé A gonoszság nemzedékről nemzedékre egyre jobban elterjedt az emberek között. Isten tehát elhatározta, hogy büntetéssel sújtja az emberiséget, és özönvízzel árasztja el a Földet. Mivel azonban Noé igaz ember volt, Isten családjával együtt megmentette őt, és minden állatfajból egy-egy párt, hogy folytatódhasson az élet a Földön. 5.Noé fiai Isten megáldotta Noét és fiait, akiknek szintén utódaik születtek, és az emberek egyre jobban uralmuk alá hajtották a Földet. Az új nemzedékek tagjai között voltak becsületes pásztorok, földművesek, kereskedők, papok, ám gonosz lelkű emberek is. 6.Bábel tornya Ádám leszármazottai között élt egy híres építőmester, aki egy alkalommal azt a tanácsot adta társainak, építsenek egy tornyot, amelynek teteje az égig ér. Sokan támogatták is a tervét, ám Isten megbüntette az embereket gőgös viselkedésükért, és nem egy nyelvet beszéltek többé... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 3 Teráh fia Az Úr városában élt egy ember, akit Ábrahámnak hívtak. Feleségével, Sárával boldogan élt, ám gyermekük nem született. Isten megígérte Ábrahámnak: ha követi szavát, és övéivel együtt arra a földre vándorol, amelyet Isten majd mutat neki, nagy nép atyjává teszi őt... Ábrahám vándorlása Ábrahám az Úr utasítása szerint Kánaán földjére vezette övéit. Egy idő múlva azonban nagy szárazság köszöntött a vidékre, és tovább kellett vándorolniuk Egyiptom felé. Új hazájukban történt, hogy Ábrahám feleségének, Sárának szépsége még a fáraó szívét is elbűvölte... Szodoma és Gomorra Isten egy alkalommal Ábrahám tudtára adta, hogy lakóinak mérhetetlen bűnei miatt el akarja pusztítani Szodoma és Gomorra városát. Ábrahám ekkor könyörögni kezdett az Úrhoz, hogy legalább a városokban élő igaz emberek életét kímélje meg... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 4 Izsák és Ismáel Ábrahámnak idős korában két fia születik, egyiptomi szolgálójától Izmael, feleségétől, Sárától pedig Izsák. Ábrahám mindkét fiát nagyon szereti, de Isten szeretetéért még Izsákot is feláldozná az Úrnak. Isten ezért megígéri Ábrahámnak, hogy utódait nagy néppé teszi. Ézsau és Jákob Ábrahám fiának és örökösének, Izsáknak két fia születik: Ézsau és Jákob, akik ikrek voltak. Ézsau volt az elsőszülött, ám ezt nem tartja sokra, és elsőszülöttségi jogát eladja fivérének egy tál lencséért... Jákob fiai Jákob összes fia közül legjobban a legfiatalabbat, Józsefet szereti, akit az Úr különleges képességgel áldott meg. Ezért azonban bátyjai gyűlölik őt, és az életére törnek... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 5 József és a fáraó József Egyiptomban a fáraó udvarába kerül, és rabszolgaként dolgozik, ám Isten minden cselekedetében segíti őt. Egy alkalommal pedig József megfejti a fáraó álmát, és ezzel megmenti Egyiptom népét az éhezéstől... 12 törzs, 1 nép József végül megbocsájt fivéreinek, és a tizenkét fivér együtt folytatja életét. Tőlük származik majd Izrael tizenkét törzse. A zsidók ekkoriban Egyiptomban raboskodnak és dolgoznak, egészen addig, amíg Isten nem változtat sorsukon... Mózes herceg A fáraó parancsára a katonáknak meg kell ölniük minden, Izrael törzséből származó újszülött fiúgyermeket. Egy Lévi törzséből való házaspár azonban egy kosárban elrejti fiát, Mózest, akit a fáraó leánya saját gyermekeként nevel fel... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 6 Tűz a pusztában Mózes, aki hercegként él Egyiptomban, segíteni próbál zsidó testvérein, ezért menekülni kényszerül az országból. Midián pusztájában vándorol, majd telepszik le, amikor Isten megjelenik neki, és megbízza őt, hogy vezesse ki népét az egyiptomi rabságból... A Nílus vérré válik Mózes és testvére, Áron a fáraó elé terjesztik a zsidó nép kérését és Isten akaratát: az uralkodó engedje elmenni országából Izrael fiait. A fáraó azonban ellenáll, mire Isten borzalmas csapásokkal sújtja Egyiptom földjét... A bárány éjszakája A kivonulás előtti utolsó éjjelen minden zsidó házban elfogyasztják a húsvéti bárányt, mialatt az Úr angyala végigvonul Egyiptom földjén. A tizedik csapást követően a fáraó szabadon bocsájtja Izrael népét, akik négyszáz évnyi fogság után végre elindulhatnak az Ígéret Földje felé... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 7 Átkelés a Vörös-tengeren Mózes és népe az Úr csodája nyomán száraz lábbal kelhet át a Vörös-tengeren, míg a fáraó hadserege hullámsírba vész. Izrael népe vándorlása során még számos alkalommal megtapasztalhatja az Úr segítségét, amely győzelemre vezeti őket... Hóreb, a szövetség hegye Mózes felmegy Hóreb hegyére, hogy megkösse a szövetséget Isten és választott népe között. Mivel azonban sokáig nem tér vissza, az emberek zúgolódni kezdenek ellene. Már nem bíznak Istenükben sem, és egy új istenséget készítenek maguknak... Az aranyborjú Amikor Mózes a Tízparancsolat kőtábláival visszatér az izraelitákhoz, látja, hogy a nép hűtlen lett Istenéhez. Ekkor lerombolja az aranybálványt, és megbünteti azokat, akik készítésében részt vettek vagy hódoltak előtte. Ezután visszamegy a szövetség hegyére, hogy Isten bocsánatáért könyörögjön... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 8 Leomlanak Jerikó falai Izrael fiai végre megérkeznek az Ígéret Földjének határához, és felkészülnek, hogy birtokba vegyék azt. E dicsőséges pillanatot azonban sem Mózes, sem Áron nem érheti meg, Józsué vezeti az embereket a Jordán folyón túli, mesésen gazdag területek felé... Debóra és Gedeon Józsué halála után, immár az Ígéret Földjén, Izrael népének egysége felbomlik, és az emberek a gonoszság útjára lépnek. Az Úr ekkor bírákat támaszt nekik, hogy visszavezesse őket az igaz útra... Sámson és a filiszteusok Sámson, a bírák egyike, Isten különleges kiválasztottja: hatalmas testi erővel bír, és erejének titka a hajában rejtezik. A szeretett asszony, Delila, azonban elárulja és kiszolgáltatja őt az ellenségeinek. Ám az Úr nem hagyja el választottját, és vele marad a szolgaság idején is... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 9 Sámuel próféta Izrael fiai már nem érzik biztonságban magukat ellenségeikkel szemben, így hát a környező népek szokásához hasonlóan királyt választanak maguknak, hogy megvédje az embereket. Sámuel próféta Isten szavát követve felkeni Sault Izrael első királyává... Saul bukása Saul, Izrael első királya sokáig verhetetlen vezére seregeinek. Ám egy napon az Úr új kiválasztottat segít győzelemre: Dávidot, aki egymaga küzd meg Góliáttal, a filiszteusok óriás termetű bajnokával... A győzedelmes Dávid Dávidot mindenki szereti és nagyra tartja. Amikor pedig elérkezik az idő, Isten szándéka szerint elfoglalja Jeruzsálem városát és annak erődjét, majd Izrael királya lesz. Az Úr minden vállalkozásában mellette áll, és Nátán próféta segítségével tanácsokkal látja el... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 10 Dávid király és Betsabé Dávid Isten hűséges szolgája marad mindaddig, amíg egy nap meg nem pillantja a gyönyörű Betsabét, hadserege egyik tisztjének a feleségét. Elhatározza, bármi áron megszerzi magának az asszonyt, ezzel azonban kivívja maga ellen az Úr haragját... Salamon királysága Az idős Dávid király halála előtt biztosítani próbálja fiának, Salamonnak trónutódlását. Ennek érdekében azonban mindkettőjüknek még számos csatát meg kell vívnia... A jeruzsálemi szentély Salamon mindig hűségesen szolgálta az Urat, és megtartotta parancsait. Uralkodóként legendás bölcsességről tett tanúbizonyságot, és gazdagsága „felülmúlta a Föld összes királyának javait”. Legnagyobb vállalkozása azonban a jeruzsálemi Nagytemplom megépítése volt... Salamon halála Salamon legendás gazdagsága és uralkodói tekintélye még Sába királynőjét is Jeruzsálembe csábítja: a királynő felejthetetlen látogatást tesz Izrael királyának székvárosában. Az idő múlásával azonban hanyatlás köszönt e csodálatos birodalomra, s Isten megneheztel a bölcs királyra, Salamonra és népére is... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 11 A próféta Jeruzsálem és a zsidó nép lélekben ismét eltávolodott Istentől. A fiatal Izajás próféta tanúságtétele szerint Isten hiába intette népének királyát és az embereket, hogy térjenek vissza az Ő útjára, senki nem hallgatott a próféta szavára. A Szent Várost szír seregek ostromolják... Jeruzsálem lángokban A Szent Várost az első ostrom alkalmával Isten még megmenti, mivel azonban lakói továbbra sem hajlandók jó útra térni, Isten akaratából babiloni hódítók dúlják fel a várost és hurcolják el sanyarú fogságba a zsidó népet... Dániel és a király álmai A nagy Nabukodonozor, Babilónia királya is megtapasztalhatja Izrael Istenének hatalmát: Dániel próféta megfejti a király gyötrő álmát, három zsidó ifjú pedig, akiket a király parancsára tüzes kemencébe vetnek, sértetlenül kerül ki a lángok közül... Marduk legyőzetik Az idő előrehaladtával a Babiloni Birodalom napjai is meg vannak számlálva: perzsa seregek nyomulnak a város felé, és győzik le azt, a főisten szobrát pedig ledöntik. Cirusz, a perzsák királya pedig felszabadítja a Babilonban raboskodó zsidó foglyokat... [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Ószövetség 12 Egy nép visszatér Hetven évig tartó babiloni fogság után Izrael fiai végre visszatérhetnek Jeruzsálembe. Megérkezvén a Szent Városba, a zsidók elhatározzák, hogy az egykori Templom helyén, egy helyre gyűjtik össze azokat a tekercseket és más iratokat, amelyek Izrael népének történetét tanúsítják.... Egy nép, egy templom Ez a rész a kumráni barlangokban élt esszénus közösség életét meséli el, akik a zsidó vallás ősi tekercseit gyűjtötték össze és őrizték, s szent tisztaságban élték életüket. Heródes király idején a zsidók újjáépítik a jeruzsálemi Nagytemplomot, így újra lesz egy szent hely, ahol imádkozhatnak, mialatt várják a Messiást. Sok ezernyi irattekercs Az epizód a kumráni barlangokban élt esszénus közösség életét meséli el, akik a zsidó vallás ősi tekercseit gyűjtötték össze és őrizték, szent tisztaságban. Megismerhetjük továbbá az újjáépített jeruzsálemi Nagytemplomban zajló vallási ceremóniákat és ünnepeket... Az Ige a hit tápláléka A sorozat utolsó epizódjában Efraim a jeruzsálemi Templom iskolájában tanul, ahol a Szentírást, a Tórát és a törvényeket oktatják, melyek szerint az Úr szava vezet minden ember sorsának beteljesüléséig. [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] pass: nincs
 6. Driver Genius Professional is a professional driver management tool features both driver management and hardware diagnostics. Driver Genius provides such practical functions as driver backup, restoration, update and removal for computer users. If you often reinstall your operating system, you may not forget such painful experiences of searching all around for all kinds of drivers. If unfortunately you have lost your driver CD, the search will be more troublesome and time-consuming. Now with the driver backup function of Driver Genius, you can backup all drivers in your computer before reinstalling, and restore them with the driver restoration function after system reinstallation has been completed. This will dramatically save your time for driver installation during the system installation procedure, and you will no longer worry about where to find a driver. Besides, you can create an automatic installation package for all drivers in your system by Driver Genius. After you have reinstalled your operating system, you can restore all your drivers in just a click by this automatic restoration program. It’s really convenient. Driver Genius can automatically find driver for a device that the system can't find a driver for it. It can recognize the name and vendor’s information of the device, and directly provide download URL for the required driver. Driver Genius also supports online updates for drivers of existing hardware devices. There are recent drivers for such hardware devices as motherboards, video cards, sound cards, network cards, modems, monitors, mice, keyboards, digital cameras, video capture cards, etc. on Driver Genius web site. Besides, there are daily updates for many drivers on our site. Our customers can obtain information for latest drivers by Driver Genius’s LiveUpdate program, which can synchronize to the database on our site. Driver Genius Professional Features • Drivers Backup Driver Genius can detect and quickly backup drivers installed on the system. It can compress the backup drivers.... • Drivers Restore You no longer need to install drivers one by one after reinstalling your Operating System. Just one click.... • Drivers Update Are you still using an old or beta version drivers? Those faulty drivers may cause compatibility problems... • Drivers Uninstall There may be some leftover drivers in your system because of changing hardware or updating drivers... • LiveUpdate We update a large numbers of drivers on our website everyday. You can synchronize your local Driver Genius... Supported Operating System: Windows 2000/XP (32bit & 64bit)/ Windows Vista (32bit & 64bit) Windows 7 (32bit & 64bit)/Windows 8 (32bit & 64bit) Windows Server 2003(32bit & 64bit) /Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 (32bit & 64bit)/Windows Server 2012 Driver Genius 12 (Version:12.0.0.1211) -- 13th Nov, 2012 New features: 1. Fully support for Windows 8 and Windows server 2012 Driver Genius 12 now can fully support for official Windows 8 and Windows Server 2012. Driver Genius can offer the most recent version drivers for Windows 8 system. 2. Enhanced hardware information inventory Enhanced Hardware Info can support for the newest Intel/AMD CPU and GPU including nVidia Quadro K1000M, K2000M, K3000M, K4000M, K5000M, GeForce GTX 650M ,GeForce GTX 680M, nVidia GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 650 and Tesla K10, Quadro K2000, K2000D, K600, NVS 510, K5000, VGX K1, VGX K2 / AMD FirePro V3900, V4900, V5900, W600, W5000, W7000, W8000, W9000. It can support for more hardware sensors and offer more accurate hardware temperature. Optimized hardware detection speed---increase 40%. 3. System health monitoring The High temperature will reduce the stability and performance of hardware devices, even damaged. Driver Genius 12 can monitor the temperature of CPU, Video card, HDD est. in real time to prevent system damage from overheat in advance. Improvement: 1. New driver download manager The new Driver download manager has increased download speed---12% faster and fixed the download window flash problem. 2. Optimized memory usage Driver Genius 12 takes up few system resources than Driver Genius does---reduce 50%-60% memory usage normally, but works faster. 3. Support 80,000 plus hardware devices. Optimized database structure makes driver update scan faster and more accurately. Driver Genius now can support for over 80,000 hardware devices and the number is still increasing. It is very important to keep drivers updating. Not only for enhancing the stability of system, but also for bringing full hardware performance. 4. Optimized driver backup The speed of back-up drivers now has increased 50%. It only takes less than 1 minute to backup all drivers. Added driver package integrity scan, fixed the ‘cat file’ missing and no signature driver warning problem when restoring drivers. 5. Optimized driver uninstaller Improved uninstall driver module. Now the Uninstall driver program will delete the old drivers from ‘Driver Store’ entirely. Bug Fixed: 1. Fixed system can't be rebooted when running Driver Genius if the Minimize main window to system tray option is enabled. 2. Fixed some drivers can't be backuped completely. [Hidden Content]
 7. nagyfoki

  NAGY Windows 8 és 8.1 Gyűjtőtéma

  Requirements: . NET 4.0 How To Use: Run as administrator 'Windows 8 Activator ?ThumperDC?.exe' Make sure windows firewall allows Crack to have access. Wait few minutes Done your windows 8 is activated! Enjoy!! [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content]
×