Jump to content
PirateClub.hu

franek62

Feltöltő
 • Posts

  4944
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  96

franek62 last won the day on March 8 2020

franek62 had the most liked content!

3 Followers

Profile Information

 • Neme
  Férfi

Recent Profile Visitors

6216 profile views

franek62's Achievements

Kockafejű

Kockafejű (18/24)

29.9k

Reputation

 1. A történelem nagy rejtélyei - Judás evangéliuma A Kossuth Kiadó 2014-ben nagy sikerrel jelentette meg A történelem nagy rejtélyei c. sorozat húszkötetes folyamát. Az új, 15 részes sorozat gazdagon illusztrált kötetei a történelem újabb talányait veszik górcső alá, jócskán kitágítva az időbeli és térbeli határokat, a dinoszauruszok pusztulásától kezdve a közelmúltban felfedezett exobolygók életlehetőségeiig. Az olvasó megismerkedhet egy-egy történelmi korszak, esemény vagy alak történeti hátterével, a megválaszolatlan kérdésekkel és az egymással vitázó teóriákkal, feltételezésekkel. pdf 88mb https://data.hu/get/13412723/JUDASPDF.zip
 2. Bajnai Klára Simon Géza Gábor - Képes magyar hanglemez-történet A jelen kötetben a sok tízezer dokumentumból sajnos csak néhány százat tudunk közölni. Kiválasztásuk igen hosszú, mintegy fél évszázada tartó munkafolyamat eredménye. A közlésnél igyekeztünk kizárólag olyan dokumentumokat kiválogatni, amelyek még egyetlen újabb forrásmunkában sem találhatók meg. Előnyben részesítettük a fél évszázadnál régebbi dokumentumokat, amelyekből nagyon sokszor egyetlen példány maradt csak meg egy-egy magángyűjteményben. Ennek megfelelően az LP- és a CD-korszak szinte áthatolhatatlan, sok százezres, normál kereskedelmi forgalomba került hangfelvétel hungarika-dzsungeléből – mint egyébként általában relatív könnyebben elérhető, birtokolható anyagból, jelen könyv terjedelmét önmagában meghaladó mennyiségéből – csak szemezgetni tudunk. pdf 102mb https://data.hu/get/13412722/HNGLEMEZPDF.zip
 3. Kő András Nagy J.Lambert - Kossuth tér 1956 A szerzőket kezdettől fogva – előítélet nélkül, felülnézetből – csak az vezérelte, hogy kiderítsék, feltárják, valójában mi is zajlott le 1956. október 25-én abban a néhány órában, amely a tragédiához vezetett. Negyvenöt évvel a parlamenti vérfürdő után – tiszteletben tartva a szemtanúk visszaemlékezéseit –, a tizenkét évi kutatás összegzése a megtörtént eseménysort tartalmazza. Így esett? – kérdezheti az olvasó. A szerzők meggyőződése szerint: igen. Nem azt mondják, hogy a szovjetek lőttek, hanem arra az eredményre jutottak, hogy csak ők okozták a vérfürdőt. Nem azt mondják, hogy a Földművelésügyi Minisztériumból vagy más épületekből nem lőhettek, hanem arra az eredményre jutottak, hogy az FM-ből lehetetlen lett volna azoknak az embereknek a halálát okozni, akiknek a többsége a 2-es villamos vonalán, a metróépítkezés dombján, vagy a Parlament I-es és VII-es kapuja közötti területen szenvedett végzetes, vagy életre szóló sebesülést. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a „véres csütörtök” sokkal összetettebb láncszeme 1956-nak, mint hogy csak arra hegyezzük ki a kérdést: ki lőtt, kire és miért? pdf 191mb https://data.hu/get/13412725/KOS56PDF.zip
 4. Peter Unwin - Nagyhatalmi játszmák 1956. Mi történt a világban 1956-ban, ebben a számunkra sorsdöntő évben? Milyen világpolitikai események voltak döntő hatással a magyar forradalomra, annak leverésére és miként határozták meg a XX. század további fejlődését? Miként függött össze az 56-os magyar forradalom sorsa az SZKP XX. Kongresszusán elmondott titkos Hruscsov-beszéddel, az izraeli-brit-francia erők szuezi beavatkozásával vagy az amerikai elnökválasztással? Peter Unwin, brit diplomata 1956 júliusában kezdett el dolgozni a londoni Külügyminisztériumban, 1958-ban, egy hónappal Nagy Imre kivégzése után került harmadtitkárként a budapesti brit külképviseletre, majd 1983-ban nagykövetként ismét visszatért a budapesti brit nagykövetségre. A hatalmas ismeretanyagra, az első kézből szerzett információkra, személyes élményekre épülő könyve, amely 2006-ban jelent meg Nagy-Britaniában izgalmas, elgondolkodtató olvasmány, és a történelemben járatos, tájékozott olvasó számára is sok meglepetést és újdonságot tartogat. pdf 10mb https://data.hu/get/13412728/UNWINPDF.zip
 5. Faragó Ilona - A főzőkanáltól az estélyi ruháig pdf 92mb https://data.hu/get/13412721/FARAGOPDF.zip
 6. Hanglemez magazin 1972-73-74 pdf 20mb https://data.hu/get/13412727/LMEZMAGAZINPDF.zip
 7. Ludas Matyi kalendáriuma - 1947. pdf 28mb https://data.hu/get/13408906/LUMAKA47PDF.zip
 8. Ludas Matyi kalendáriuma - 1948. pdf 27mb https://data.hu/get/13408908/LUMAKA48PDF.rar
 9. Czingel Szilvia - A női test alakváltozatai A második világháborút megelőző hatvanöt év döntő hatással volt a női testkultúrára. A folyamat egyik csúcspontját az 1920-as évek jelentették, amikor a női sziluett teljesen átalakult, és megszületett a mai értelemben vett modern női test. A fűzőviselés évszázados divatja után egyszerre csak láthatóvá vált a láb, sőt a comb is, divatba jött a rövid bubifrizura és a fogyókúra. A nők ismerkedni kezdtek a modern fehérneműk típusaival, és megjelentek a strandokon, ahol szigorú fürdőruha-viseletben ugyan, de már a vízbe is bemerészkedhettek. Népszerűvé vált körükben a sport, ajkukon megjelent a rúzs, a merészebbek körmén pedig vörös körömlakk virított. Czingel Szilvia új könyvében azt vizsgálja, hogy az 1880–1945 közötti időszakban lezajló óriási társadalmi és kulturális változások – mint a két világháború, a nők tömeges munkába állása, a fokozódó iparosodás, a szecesszió vagy épp a jazzkorszak – hogyan hatottak a női testkultúrára. A korszakban a nők egyszerre ütköztek falakba és megengedő gesztusokba, amelynek következtében valódi „testőrület” bontakozott ki. Mindehhez hozzájárultak azok az elementáris hatással bíró női szépségversenyek is, amelyeknek győztesei követendő mintává váltak a fiatal lányok tömegei számára. A női test alakváltozatai megmutatja, hogyan született meg a modern női szépségeszmény, az ideális test, és miképpen alakultak ki azok az elvárások és kihívások, amelyeknek a mai nők is igyekeznek megfelelni. Czingel Szilvia néprajzkutató-kultúrantropológus, tizennégy évig volt a Centropa Alapítvány munkatársa. Két könyve jelent meg a vallásnéprajzi témájú Ünnepek és hétköznapok – Zsidó vallásnéprajz a Kárpát-medencében és az oral history módszerével készült Szakácskönyv a túlélésért, melyet a holokauszt alatt, az ausztriai lichtenwörthi táborba deportált magyar nők írtak. A történetet a Gólem Színház színpadra állította, és ma is nagy sikerrel játsszák. Jelenleg storytelling kurzusokat és városi sétákat tart Budapest „intim” hétköznapjairól. pdf 3mb https://data.hu/get/13405396/NOTESTPDF.zip
 10. Donald Rayfield - Sztálin és hóhérai „Minél ártatlanabbak, annál inkább megérdemlik a halált.” Bertolt Brecht A nürnbergi perek során világosan körvonalazódott az az alapelv, amely szerint emberiségellenes bűntettekre nem mentség, hogy tettesük parancsra cselekedett. A parancsteljesítésnek vannak erkölcsi következményei, akkor is, ha a parancsmegtagadást halállal büntetik. Sztálin és Hitler pribékjeiből éppen az az erkölcsi és társadalmi tartás hiányzott, amely erőt adott volna nekik az engedetlenséghez. A Szovjetunióban az, aki nem óhajtott részt venni a valódi vagy képzelt ellenség – burzsoák, trockisták, szabotőrök, fasiszták és cionisták – elleni boszorkányüldözésben, az maga is ellenségnek számított. Voltak azonban helyzetek, ahol lehetőség adódott az erkölcsi alapon történő választásra. És akadtak is néhányan, akik a fenyegetésekkel, a nélkülözéssel, a kínzással és a halállal szembenézve is ki tudtak tartani elveik mellett. De miért voltak ilyen kevesen, és miként lehetséges, hogy a fanatikusok, cinikusok, szadisták és hitvány gazemberek kis csoportja által támogatott Sztálinnak soha nem kellett számottevő ellenállással szembesülnie? Donald Rayfield (sz. 1942) brit történész a Queen Mary University of London professzora. Főbb kutatási területei az 1880 és 1940 közötti orosz és összehasonlító irodalom története, grúz irodalom, néprajz és lexikológia, illetve Sztálin és a sztálini diktatúra korszaka. Monográfiát jelentetett meg Csehovról, megírta a grúz irodalom történetét, főszerkesztője a 2006-ban megjelent impozáns grúz-angol nagyszótárnak. Angolra fordította Gogol Holt lelkek című regényét, jelenleg pedig többek között egy szlovák versantológia angol nyelvű kiadásán dolgozik. A Sztálin és hóhérai 2004-ben jelent meg, a 2008-as orosz nyelvű kiadás ennek maga a szerző által fordított, illetve részben újraírt változata. A mű a magyar kiadással együtt immár 9 nyelven olvasható. pdf 5mb https://data.hu/get/13405398/STALINHOPDF.zip
 11. Baráth Magdolna Szekér Nóra - Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl A második világháborút követő években szerte Európában tudták és beszélték, hogy a lassan magára találó demokratikus Ausztria a fokozatosan egymással szembekerülő szövetségesek titkosszolgálatainak bázisa, hírszerzők és kémelhárítók találkahelye, az ügynökök utánpótlásának forrása. A magyarországi menekültek hatalmas tömege, összetétele számos lehetőséget biztosított a hírszerzői hálózatok kiépítéséhez mindkét oldalon. A kötet osztrák, magyar és dán szerzői – a téma elismert kutatói – tanulmányaikban eddig ismeretlen források felhasználásával széles palettán mutatják be a kommunista állambiztonság kötelékében dolgozó magyar hírszerzők ausztriai, németországi és dániai tevékenységét, a szovjet kémelhárítás magyarokat érintő ausztriai megtorló akcióit, a női ügynökök felhasználását a hírszerzésben és jó néhány más témát. A kötet összességében bepillantást enged egy olyan világba, melynek számos részlete még ma is homályban van előttünk. pdf 4mb https://data.hu/get/13405401/UGYNOKPDF.zip
 12. Politikai Filozófiák Zsebkönyve Zsebkönyvünk célja a politikában kevéssé jártas, de nyitott és érdeklődő olvasók lényegre törő, továbbá előítéletmentes informálása különféle alapfogalmakról, filozófiákról és ideológiákról. Ezt szem előtt tartva értékítéletet nem mondunk, témáink mindegyikét azok saját szempontjaiból kiindulva mutatjuk be. Politikai filozófiákat tárgyalni azért nehéz, mert az író személyét az emberek ösztönösen el akarják helyezni a politikai térben a témák kiválasztása, és számos egyéb körülmény alapján; ez viszont a könyv független, informativitásra törekvő célját meghamisíthatja, így azt az olvasók gyakran elfogultnak, részrehajlónak tarthatják. Mi ennek igyekszünk elejét venni úgy, hogy kiadványunk véglegesítésének folyamatába több olyan személyt is bevonunk, akik a bemutatott ideológiák egyikét-másikát magukénak vallják. Úgy gondoljuk, hogy a nézőpontok sokasága biztosíték lehet az objektivitásra. pdf 1mb https://data.hu/get/13405397/POLFILPDF.zip
 13. Földesi Margit, Szerencsés Károly - A megbélyegzés hatalma Egy beszélgetés során – különböző korú, illetve foglalkozású barátaink társaságában – szóba került Pfeiffer Zoltán neve. A többségnek nem volt pontos ismerete arról, ki is ő valójában. Az ismert könyvkiadó cég vezetője – talán a hangzás miatt – összetévesztette Peyer Károllyal. A jogász tudni vélte, hogy 1947-ben az ő pártját „csinálták ki" hamis ajánlásokra hivatkozva, egy petíciós perben. A régi könyveket gyűjtő vízvezetékszerelő olvasta valahol, hogy Pfeiffer nevezte a kisgazdapárt feldarabolását „szalámi taktikának". A programozó akkor hallotta ezt a nevet, amikor a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján részt vett egy megemlékezésen a kislánya iskolájában. – Nem ő volt az oroszok által elhurcolt képviselő Kovács Béla ügyvédje? -kérdezte. Történelmi nevű, ifjú kollégánk – aki sokat kutatott a Történeti Hivatalban, s az ÁVH által gyártott kihallgatási jegyzőkönyveket olvasta – azt jegyezte meg róla, hogy igen jóképű lehetett fiatal korában, s szeretett feltűnő, szép nőkkel mutatkozni. Mi több a politikai rendőrség pincéjében azt is „bevallották" róla, hogy már a 30-as évektől kapcsolata volt a titkosrendőrséggel, aztán meg az amerikaiaknak „kémkedett". Rendező barátunk egy korábbi filmjét felidézve elmesélte, milyen kalandos körülmények között menekült el Pfeiffer Budapestről. A híres író, aki foglalkozását tekintve klinikai pszichológus, szomorúan emlékezett arra, hogy bátyja, de még a sógornője is azért kerültek börtönbe, mert kitartottak Pfeiffer pártja, s az aláírásuk mellett. Pfeiffer Zoltán nagyszerű ember volt – jegyezte meg –, kár, hogy ma már alig-alig tudnak róla az emberek. E beszélgetés adta számunkra a végső ösztönzést, hogy megírjuk régen tervezett könyvünket Pfeiffer Zoltán életéről, politikai pályafutásáról. Noha voltak már Pfeifferre vonatkozó irataink, részismereteink, valami mindig eltántorított a könyv megírásától. Az anyaggyűjtés nem volt egyszerű. Sok szétszórt, nem tematikus fondokban található információt kellett összeszedni. Kutattunk a Magyar Országos Levéltárban, a Történeti Hivatalban, a Politikatörténeti Intézet Levéltárában, a Belügyminisztérium Irattárában, s Budapest Főváros Levéltárában is. pdf 3mb https://data.hu/get/13405394/MEGBELYEGPDF.zip
 14. Tollasbál-79 pdf 8mb https://data.hu/get/13405400/TOLL79PDF.zip
 15. Nemere István - A magyarok 7 fő bűne A népszerű (nem zsidó, nem náci, nem szabadkőműves és nem kommunista) szerző már könyve alcímében elárulta, miről is szól műve: őseink olyan tetteiről, amelyekre sokszor máig büszkék vagyunk, holott éppen azzal rontottuk el a történelmünket. Olyan események és/vagy folyamatok voltak ezek, amelyek nemegyszer szinte végzetes hatást gyakoroltak ránk. Biztos, hogy jól tettünk magunknak, amikor még államiságunk előtt bekalandoztuk Európát és mint bérelhető verőlegények és rablók lettünk híresek és rettegett zsákmányszerzők? Vagy jót tett az országnak az 1514-es parasztlázadás és annak brutális leverése? Mi történt Mohács előtt és után, hogyan szállt el a magyar nemzeti függetlenség? Miféle belső ellentétek tették lehetetlenné 1848-49 győzelmét, és mi lett azután? Mennyiben ártott az ország egységének az 1867-es kiegyezés és az hogyan vezetett el nyílegyenesen… Trianonhoz? Mi volt a két háború között a „polgárok elárulása”, és milyen tragédiákhoz vezetett az a folyamat? És mintha ez mind még nem lenne elég, a szerző utószavában írja: „Nem bírjuk elviselni az igazságot és semmiből sem tanulunk…” Nos, ez a könyv és a lapjain könyörtelenül szemünkbe vágott igazság talán változtat ezen is. pdf 33mb https://data.hu/get/13404847/7FOBUNPDF.zip
×
×
 • Create New...